برگردم؟تو چنان زخمِ عمیقی زده ای بر دلِ من
که دوایی بهرِ درمانش در این عالم نیست
خود نشین در برِ من
تو طبیب من باش
تو نگهدارم باش
غمِ دوری کم نیست، بیش از این یادم نیست
این چه تقدیرم بود؟
شوم و در فالم بود
کِی شود برگردم؟ پیش تو بر گردم؟
حالِ من می دانی، چون مرا می رانی؟
همچو برگی زردم، کِی شود برگردم؟

«س.م.ط.بالا»

منبع اصلی مطلب : خرقه پوش
برچسب ها : برگردم؟
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : کی شود برگردم؟