"نان ماشینی" شعریست از دفتر "تنفس صبح"، که اولین دفتر شعر منتشر شده ی "قیصر امین پور" بود.

آسمان تعطیل است
بادها بیکارند 
ابر ها خشک و خسیس
هق هق گریه ی خود را خوردند 
من دلم می خواهد 
دستمالی خیس
روی پیشانی تبدار بیابان بکشم
دستمالم را اما افسوس 
نان ماشینی 
در تصرف دارد 
...
...
...
آبروی ده ما را بردند!

منبع اصلی مطلب : خرقه پوش
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نان ماشینی